Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

KODEKS BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU:
1.Nie podawaj swoich danych osobowych nieznanym oraz nowo poznanym osobom!
2. Nie ufaj osobom poznanym w sieci!
3.Stosuj zasady netykiety!
4.Zabezpiecz swój komputer przed wirusami!
5.Mów, jeśli coś jest nie tak!
6.Nie przesiaduj długo przed komputerem!
7.Nie używaj cyberprzemocy!
8.Reaguj na przemoc!
9.Czytaj regulaminy!
10.Ostrożnie pobieraj pliki z sieci!
11.Chroń swoje konto na portalu społecznościowym!
12.Odpisuj na wiadomości tylko od znajomych!
13.Pamiętaj, że osoba po drugiej stronie nie musi być tym, za kogo się podaje!
14.Nie wierz we wszystko co przeczytasz w Internecie!
15.Uważaj, gdy używasz kamerki do rozmów z nieznajomą osobą!

Co mogą zrobić rodzice?
Wielu młodych ludzi niechętnie wspomina rodzicom o swoich problemach w świecie wirtualnym, dlatego ważna jest obserwacja dziecka. Są pewne objawy mogące sugerować, że dziecko jest prześladowane (choć mogą one również sugerować inne problemy): ZOBACZ WIĘCEJ

Ulubioną przez dzieci i młodzież formą spędzania czasu, porozumiewania się z innymi ludźmi czy poszukiwania informacji jest nowoczesna technologia komunikacyjna, czyli Internet i telefon komórkowy. Dla młodzieży świat w Internecie jest równoprawny ze światem rzeczywistym, jest ich elementem życia. To może odróżniać dorosłych od młodego pokolenia, ponieważ dla rodziców świat wirtualny jest traktowany jako wchodzenie w coś nowego, a dla młodzieży to element pełnoprawnej rzeczywistości, dlatego też młodych ludzi w literaturze nazywa się "cyfrowymi tubylcami". Urodziły się one "zanurzone" w świecie nowych technologii i z łatwością korzystają z ich dobrodziejstw.
korzyści płynące z wykorzystania nowych technologii powinny służyć nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji, rozwijaniu zainteresowań, wzbogacaniu wiedzy i umiejętności czy szybkiemu porozumiewaniu się. Niestety jednak coraz częściej nastolatkowie wykorzystują sieć i telefony do celów niszczenia, do przemocy wobec innych lub sami narażają się na niebezpieczeństwo ze strony pozostałych użytkowników. CZYTAJ WIĘCEJ