Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Deklaracja dostępności Zespołu Szkół w Czaczu

Zespół Szkół w Czaczu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkół w Czaczu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • 1. część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 • 2. opublikowane multimedia nie posiadają opisu alternatywnego,
 • 3. brak audiodeskrypcji dla materiałów multimedialnych,
 • 4. niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej,
 • 5. niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst,
 • 6. część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast),
 • 7. część dokumentów jest dostępna tylko w jednym w formacie;

Wyłączenia

 • 1. większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,
 • 2. struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść,
 • Wymienione powyżej elementy niedostępne i ich poprawienie, poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu. Zespół Szkół w Czaczu jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Piotr Fęglerski.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 65 518 02 27

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół w Czaczu
 • Adres: Czacz, ul. Parkowa 2, 64 – 030 Śmigiel
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 65 518 02 27

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Czaczu mieści się w dwóch budynkach zlokalizowanych przy ulicy Parkowej 2, 64-030 Czacz:

- w budynku głównym z siedzibą zespołu szkół i przedszkolem posiadającym osobne wejście,

- w budynku dawnej oficyny.

 Oba budynki są wielokondygnacyjne, zabytkowe, objęte ochroną konserwatorską. Część, w której mieści się przedszkole jest parterowa.

Najbliższy przystanek autobusowy znajduje się w odległości 300 metrów. Stacja kolejowa Przysieka Stara znajduje się w obrębie 5 km.

Na terenie zespołu szkół znajduje się ogólnodostępny parking utwardzony grysem. Brak wyznaczonego miejsca postojowego dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Zespół Szkół w Czaczu umożliwia wstęp do budynków osobie z psem asystującym.

Zespół Szkół umożliwia skorzystanie z tłumacza języka migowego online (bez konieczności instalacji aplikacji).

 

Budynek główny z siedzibą Zespołu Szkół w Czaczu

Do wejścia głównego prowadzą cztery stopnie, brak zamontowanych poręczy, brak pochylni. Istnieje możliwość skorzystania z ruchomego podjazdu przez osoby poruszające się na wózku inwalidzkim, wiąże się to jednak z wcześniejszym poinformowaniem zespołu szkół o takiej potrzebie. Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą dostać się do budynku poprzez osobne wejście prowadzące do przedszkola, przed którym zainstalowano podjazd bez poręczy. Nie przedostaną się jednak tędy do części głównej, w której znajduje się administracja.

Sekretariat, w którym są przyjmowani interesanci znajduje się na piętrze, na które prowadzą schody z obustronną poręczą. W budynku brak windy oraz toalety przystosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami. Ze względu na zabytkową architekturę obiektu, w nawierzchni występują liczne progi oraz różnice w wysokości posadzek.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 

Budynek oficyny

Przed główne drzwi wejściowe prowadzi 10 stopni oraz pochylnia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Zarówno przy schodach oraz przy pochylni zamontowano obustronną poręcz.

W budynku brak pomieszczeń administracyjnych, aczkolwiek w razie potrzeby istnieje możliwość przyjęcia interesanta ze szczególnymi potrzebami w oficynie.

W budynku brak windy oraz toalety przystosowanej do osób ze szczególnymi potrzebami. Korytarze oraz schody prowadzące na piętro zostały odrestaurowane, dzięki czemu nawierzchnia ciągów komunikacyjnych jest pozbawiona progów.

Brak informacji głosowych, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących.

 

         20210722 085107 20210722 091114j 20210722 092849

IMG 20210716 WA0049k IMG 20210716 WA0067 IMG 20210716 WA0083