Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

      Poranne kursy autobusów:
           Księginki              7.15
           Brońsko               7.20
           Nowy Białcz 1      7.20
           Stary Białcz          7.25
           Skoraczewo         7.25
           Nowy Białcz 2      7.30
           Czaczyk               7.35
           Karśnice              7.25
           Nadolnik              7.35
           Glińsko                7.40

       Kursy autobusów – powrót:
 Poniedziałek        Wtorek         Środa         Czwartek           Piątek
        11.40               ----                ----                11.40            11.40     
        12.50              12.50           12.50             12.50            12.50
        13.40              13.40           13.40             13.40              -----
        14.35              14.35           14.35             14.35            14.35                                                 
         ----                 15.35             ----               15.35               ----