Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

Czytaj więcej...Bądź z serca pozdrowiona, Ojczysta święta mowo!
19 czerwca odbył się w naszej szkole Międzyklasowy turniej wiedzy o języku polskim, w którym udział wzięli uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej. Celem konkursu było propagowanie dbałości o poprawność językową, kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem  polskim oraz wpajanie nawyku korzystania ze słowników.

Dla uczestników przygotowano kilka zadań. Trzyosobowe drużyny odpowiadały na pytania z zakresu m.in. ortografii, interpunkcji, frazeologii, fleksji, czyli odmiany wyrazów, a także z poprawnej budowy zdań. Inni przedstawiciele klas mogli wykazać się swoimi zdolnościami wokalnymi, bo każda z klas miała zadanie przygotować losowo wybraną piosenkę. Był też czas na odgadywanie kalamburów zawierających przysłowia oraz na tworzenie prac plastycznych – kartek z kalendarza. Członkinie komisji, panie: Renata Stachowska, Hanna Walczewska i Ewa Walachowska oceniały zmagania poszczególnych klas.

Ostatecznie I miejsce zajęła klasa V a, zdobywając Certyfikat upoważniający klasę do dnia bez pytania oraz 100 zł, II miejsce przypadło klasie VI b, która otrzymała 75 zł, a III miejsce zajęła klasa VII a, wygrywając 50 zł. Nagrody pieniężne ufundowała Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Czaczu.

Wszystkim zaangażowanym uczniom, paniom z komisji, panu Łukaszowi Filipowiczowi za zadbanie o oprawę muzyczną oraz Radzie Rodziców serdecznie dziękujemy!  
Warto zapamiętać słowa z wiersza Leopolda Staffa, który z wielkim szacunkiem odnosił się do naszego języka.
Bądź z serca pozdrowiona,
Ojczysta święta mowo!
Niby łańcuchem złotym
Wiąże nas twoje słowo.
[...]
Tyś nasza twierdza, tarcza,
Opieka i obrona,
Ojczysta święta mowo,
Bądź z serca pozdrowiona!

GALERIA FOTO fot.A.Szklarska

Czytaj więcej...Czytaj więcej...W roku szkolnym 2023/2024  najmłodsi uczniowie naszej szkoły brali udział w ogólnopolskich projektach dla szkół:
•    „Kubusiowi Przyjaciele Natury”  to projekt związany z nabywaniem prawidłowych nawyków żywieniowych oraz aktywnym spędzaniem czasu wolnego,
•    „Akademia Bezpiecznego Puchatka” to projekt skierowany dla klas pierwszych związany z bezpieczeństwem dzieci w czterech strefach (na drodze, w domu, w szkole, w Internecie),
•    „Działaj z ImPET-em” – projekt na temat segregacji odpadów.

fot.P.Rychel-Samoląg

W tym roku szkolnym 2023/2024  Szkoła Podstawowa w Czaczu przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacyjnego – ZBIERAJ BATERIE I TELEFONY.  Program powstał w celu zachęcenia dzieci i młodzieży do właściwego pozbywania się zużytych baterii i telefonów, a tym samym kształtowania właściwych nawyków i postaw proekologicznych.

W dniu 17 czerwca  2024 roku zakończyła XII edycja tego projektu, wzięło w niej udział 1198 placówek. Nasza szkoła to dzięki Wam Drodzy Uczniowie znalazła się w gronie laureatów – zebraliśmy w sumie 894 kg baterii.  Czekamy teraz na przesłanie nagrody dla szkoły. Szczegóły na stronie internetowej:  ZBIERAJ BATERIE

Poprzez selektywną zbiórkę odpadów uczniowie  przyczynili się do poprawy stanu najbliższego środowiska naturalnego. Przekazane baterie i telefony trafiły do Zakładu Przetwarzania Zużytego Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Biosystem S.A., gdzie zostały poddane procesom recyklingu i odzysku.

Ponadto również w szkole ogłoszono konkurs międzyklasowy na zbiórkę zużytych baterii. Wyniki zbiórki wyglądają następująco:

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...Czytaj więcej...W dniu 14 czerwca ogłoszono wyniki ogólnopolskiego projektu, w którym brała udział po raz kolejny nasza szkoła. Do udziału w projekcie zgłosiło się 567 placówek edukacyjnych z całej Polski: przedszkola, szkoły podstawowe, licea, technika, zespoły szkół oraz internaty i bursy szkolne. Tytuł otrzymały 233 placówki.
W ramach projektu zgłoszone placówki musiały zrealizować zadania projektowe dopasowane do potrzeb swojej placówki w 10 obowiązkowych zakresach tematycznych: Czysta i dostępna woda; Zdrowe i czyste powietrze; Przeciwdziałanie zmianom klimatu; Odnawialne źródła energii; Ekologiczny transport i podróże; Zielona przestrzeń wokół; Ochrona bioróżnorodności; Zdrowa i ekologiczna żywność; Odpowiedzialna konsumpcja; Gospodarowanie odpadami.
Po ocenie EKoRaportów przesłanych przez szkolnych koordynatorów projektu, miło nam ogłosić, że placówki, które zrealizowały wszystkie 10 zakresów tematycznych, realizując różne zadania uzyskały tytuł EKOSZKOŁA 2024, EKOPRZEDSZKOLE 2024 i EKOPLACÓWKA 2024, w tym gronie znalazła się również nasza szkoła otrzymując tytuł EKOSZKOŁA 2024. W projekt zaangażowani byli różni nauczyciele, a szczególnie p. Magdalena Adamczak i p. Agnieszka Han. fot.M.Adamczak

W II półroczu roku szkolnego 2023/2024 w naszej szkole w ramach opracowanej przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w Każdą Pogodę odbyły się następujące działania:
•    badania ankietowe wstępne i ewaluacyjne dla 3 grup: uczniów klas 6 i 7 szkoły podstawowej, rodziców uczniów z klas 6 i 7 oraz  nauczycieli,
•    zajęcia wychowawczo- profilaktyczne dla uczniów klas 6 i 7.
Celem prowadzonych działań było wsparcie kondycji psychicznej uczniów oraz wyposażenie ich w umiejętności i narzędzia pomocne w radzeniu sobie w różnorodnych sytuacjach, w tym trudnych, związanych z tym, co na co dzień przeżywają młode osoby. Efektem naszej pracy jest otrzymanie certyfikatu dla szkoły - CERTYFIKAT.

Czytaj więcej...W bieżącym roku szkolnym, po rocznej przerwie, powróciliśmy do zbiórki „groszaków” na pomoc potrzebującym. Jest to coroczna akcja organizowana przez Polski Czerwony Krzyż, z której to dochód przeznaczany jest na wsparcie lokalnych społeczności dla osób potrzebujących, które z rozmaitych powodów same nie radzą sobie i potrzebują pomocy. Jedną z takich organizacji niosących bezinteresowną pomoc jest właśnie Polski Czerwony Krzyż, reprezentowany w naszej szkole przez Szkolne Koło PCK.

Nasze koło zawsze aktywnie włącza się w akcje organizowane przez Rejonowy Zarząd PCK, a do ostatnich należą: konkurs plastyczny pod hasłem „Krew ratuje życie” oraz zbiórka pieniędzy pod nazwą ”Gorączka Złota”, w której tak licznie wzięliście wszyscy udział, za co bardzo Wam dziękuję.

GALERIA FOTO fot.P.Konieczny

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W poniedziałek 10 czerwca odbyły się tegoroczne jubileuszowe Patronalia. Dokładnie 15 lat temu nadano naszej szkole imię Polskich Noblistów, a 30 lat temu powstał Zespół Szkół w Czaczu.

W pierwszej części uczniowie klas IV – VI oglądali film nagrany przez panią Ilonę Konieczną, z którego dowiedzieli się, jak wyglądało życie w dawnym pałacu. Jednocześnie pracowali w grupach i na planie budynku nanosili informacje o pomieszczeniach i sprzętach domowych. Najlepszym zespołem okazali się: Piotr Szklarski, Agnieszka Bohn i Staś Marcinkowski z klasy V b. Gratulacje!

Następnie cała społeczność szkolna wzięła udział w apelu, który przygotowały klasy siódme. Uczniowie przypomnieli ważne wydarzenia z historii szkoły i pałacu oraz przybliżyli kolegom wybitne osiągnięcia patronów naszej szkoły. Obchody Święta Patrona poprzedziła akcja „czytania z motywem”, w czasie której uczniowie codziennie czytali utwory innego laureata literackiej Nagrody Nobla oraz ubierali różne elementy garderoby.

GALERIA FOTO fot.M.Kobiałka

Czytaj więcej...Klasa VIIa i VIIb w ramach lekcji historii realizowała projekt "Historia w kartonie". Klasa podzielona była na zespoły, których zadaniem było przygotowanie materiałów dotyczących kształtowania się granic państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości.

Walka o granice ukazana została przez uczniów w sposób przestrzenny, co daje lepszą możliwość zobrazowania kształtowania się naszych granic. Prace zaprezentowane zostały na wystawie i także pozostali uczniowie szkoły poznali historię tych wydarzeń. Zachęcamy wszystkich do poznania historii kształtowania się granic niepodległego państwa.

GALERIA FOTO fot.M.Adamczak

Czytaj więcej...W związku ze zbliżającymi się w naszej szkole obchodami Dnia Patrona rozpoczęliśmy w poniedziałek 3 czerwca „Czytanie z motywem”. Wydarzenie to ma na celu przybliżyć sylwetki i twórczość polskich noblistów w dziedzinie literatury.

Uczniowie będą codziennie w klasie wspólnie czytać wybrane fragmenty z twórczości takich pisarzy i poetów jak: H. Sienkiewicz, W. Reymont, Cz. Miłosz, W. Szymborska i O. Tokarczuk. Każdego dnia obowiązuje inny motyw. Sygnałem rozpoczynającym czytanie w klasie jest muzyka. W poniedziałek uczniowie czytali prozę Henryka Sienkiewicza, a motywem przewodnim była biała koszula. Zapraszamy do wspólnego czytania!

GALERIA FOTO fot.A.Mocek

Czytaj więcej...31 maja obchodziliśmy Szkolny Dzień Dziecka pod hasłem „Sportowo gramy – pieczątki zdobywamy”. Z tej okazji uczniowie z klas 4-7 wyjechali świętować ten szczególny dzień na kompleksie boisk sportowych w Śmiglu. Patronat nad tym wydarzeniem objął Zastępca Burmistrza Śmigla Pan Marcin Jurga.

Każdy uczeń otrzymał „KARTĘ ZDOBYWCY”, na której zdobywał pieczątki za udział i osiągnięcia w konkurencjach sportowych. Na każdego ucznia czekała nagroda. Konkurencjami, z jakimi mogli zmierzyć się nasi uczniowie były: skok w dal, toczenie opony, rzut piłeczką palantową, wieloskok, strzały na bramkę, szczęśliwy los, rzuty do kosza, jazda na deskorolce po wyznaczonym torze. Zabawa była rewelacyjna. Na sam koniec wyłoniono zwycięzców turnieju. Najwięcej pieczątek zdobyli:

GALERIA FOTO fot.N.Kozak-Marciniak

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...W miniony czwartek do naszej szkoły przyjechały wolontariuszki przebywające obecnie w Lesznie w ramach międzynarodowej wymiany przygotowanej przez fundację Centrum Aktywności Twórczej. Dzięki tej wizycie uczniowie klas 7 uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez panią Ariel z Włoch oraz panią Arzu z Azerbejdżanu. Mogli dowiedzieć się wiele ciekawych i zaskakujących informacji na temat krajów pochodzenia naszych gości, poznać ciekawostki dotyczące życia w słonecznej Italii oraz odległym Azerbejdżanie.

Zajęcia przygotowane dla uczniów naszej szkoły były niezwykle ciekawe i inspirujące, a zarazem pozwoliły siódmoklasistom sprawdzić ich umiejętności językowe, porozmawiać z wolontariuszkami i doświadczyć czegoś nowego. Co więcej, dzięki Ariel, która pochodzi z przepięknej Ligurii, a jej miejscem zamieszkania jest niezwykłe i znane w całej Europie San Remo, mogliśmy nacieszyć oczy przepięknymi widokami oraz w pełni poczuć nastrój zbliżających się wakacji. Dziękujemy naszym gościom za wspaniale spędzony czas oraz fundacji CAT i Radzie Rodziców za możliwość zaproszenia Ariel i Arzu do naszej szkoły.

GALERIA FOTO fot.A.Mocek