Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

W II półroczu roku szkolnego 2023/2024 w naszej szkole w ramach opracowanej przez Instytut Profilaktyki Zintegrowanej Szkolnej inicjatywy profilaktycznej Nawigacja w Każdą Pogodę odbyły się następujące działania:
•    badania ankietowe wstępne i ewaluacyjne dla 3 grup: uczniów klas 6 i 7 szkoły podstawowej, rodziców uczniów z klas 6 i 7 oraz  nauczycieli,
•    zajęcia wychowawczo- profilaktyczne dla uczniów klas 6 i 7.
Celem prowadzonych działań było wsparcie kondycji psychicznej uczniów oraz wyposażenie ich w umiejętności i narzędzia pomocne w radzeniu sobie w różnorodnych sytuacjach, w tym trudnych, związanych z tym, co na co dzień przeżywają młode osoby. Efektem naszej pracy jest otrzymanie certyfikatu dla szkoły - CERTYFIKAT.