Przedszkole
Szkoła Podstawowa im. Polskich Noblistów

Zespół Szkół w Czaczu

b_150_100_16777215_0_0_images_joomgallery_originals_midzyklasowy_turniej_wiedzy_o_jzyku_polskim_1241_midzyklasowy_turniej_wiedzy_o_jzyku_polskim_1_20240620_1400139743.jpgBądź z serca pozdrowiona, Ojczysta święta mowo!
19 czerwca odbył się w naszej szkole Międzyklasowy turniej wiedzy o języku polskim, w którym udział wzięli uczniowie klas IV-VII szkoły podstawowej. Celem konkursu było propagowanie dbałości o poprawność językową, kształtowanie praktycznych umiejętności posługiwania się językiem  polskim oraz wpajanie nawyku korzystania ze słowników.

Dla uczestników przygotowano kilka zadań. Trzyosobowe drużyny odpowiadały na pytania z zakresu m.in. ortografii, interpunkcji, frazeologii, fleksji, czyli odmiany wyrazów, a także z poprawnej budowy zdań. Inni przedstawiciele klas mogli wykazać się swoimi zdolnościami wokalnymi, bo każda z klas miała zadanie przygotować losowo wybraną piosenkę. Był też czas na odgadywanie kalamburów zawierających przysłowia oraz na tworzenie prac plastycznych – kartek z kalendarza. Członkinie komisji, panie: Renata Stachowska, Hanna Walczewska i Ewa Walachowska oceniały zmagania poszczególnych klas.

Ostatecznie I miejsce zajęła klasa V a, zdobywając Certyfikat upoważniający klasę do dnia bez pytania oraz 100 zł, II miejsce przypadło klasie VI b, która otrzymała 75 zł, a III miejsce zajęła klasa VII a, wygrywając 50 zł. Nagrody pieniężne ufundowała Rada Rodziców działająca przy Szkole Podstawowej w Czaczu.

Wszystkim zaangażowanym uczniom, paniom z komisji, panu Łukaszowi Filipowiczowi za zadbanie o oprawę muzyczną oraz Radzie Rodziców serdecznie dziękujemy!  
Warto zapamiętać słowa z wiersza Leopolda Staffa, który z wielkim szacunkiem odnosił się do naszego języka.
Bądź z serca pozdrowiona,
Ojczysta święta mowo!
Niby łańcuchem złotym
Wiąże nas twoje słowo.
[...]
Tyś nasza twierdza, tarcza,
Opieka i obrona,
Ojczysta święta mowo,
Bądź z serca pozdrowiona!

GALERIA FOTO fot.A.Szklarska